EXPERIENCE APPLY SHARE!

God's Word
from MALACHI JOSEPH

JESUS SERVANT

Get Devotions

Transform your life by the word of the Living God of Christ Mandate Church & Ministries Today


Read Now

About Malachi Joseph Jesus Servant

He is a dedicated prophet and preacher. He is the vision carrier of Christ Mandate
and Power Ministries (CMPM) International which aims at winning souls for the Kingdom of God, transforming lives, nations and the world by proclaiming the gospel of Jesus Christ....

Read More

Quotes

Latest Quotes from Jesus Servant Malachi Joseph.

Testimonies

Come and See what the Lord of Malachi Joseph has Done

MIRACULOUS HEALING AFTER TERRIBLE ACCIDENT!

MIRACULOUS HEALING AFTER TERRIBLE ACCIDENT! Ms. Rose Saidi from Kinondoni Dar es Salaam- Tanzania is testifying on the miraculous healing that she has never received in her life. She testifies that, as she was cooking with a pressure cooker, she experienced a gruesome accident when preparing food and got burnt by heavy steam on her leg and part of her arm. Immediately, she was admitted to the hospital, and as it was not enough, as a covenant child of Christ Mandate, she used and applied the miracle covenant salt on her wounds. Glory be to God, the hand of God administered total healing in her life and now she is healed completely.   “ By faith, connect to receive your healing in the name of Jesus! Psalms 147:3 // UPONYAJI WA AJABU BAADA YA AJALI MBAYA! Bi. Rose Saidi kutoka Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania, anashuhudia juu ya uponyaji wa ajabu ambao hajawahi kupokea maishani mwake. Anashuhudia kwamba, alipokuwa akipika kwa kutumia pressure cooker, alipata ajali mbaya wakati wa kuandaa chakula na kuunguzwa na mvuke mzito kwenye mguu na sehemu ya mkono wake. Kwa haraka, aliwahishwa hospitalini, na kama hiyo haikutosha, yeye kama mtoto wa agano wa kanisa la Christ Mandate, alitumia na kupaka chumvi ya agano ya miujiza kwenye vidonda vyake. Utukufu uwe kwa Mungu, mkono wa Mungu ulimponya kabisa na sasa amepona kabisa. "Kwa imani jiunganishe kupokea uponyaji wako kwa jina la Yesu!” Zaburi 147:3

Ms. Rose Saidi

Dar Es Salaam Tanzania

HE CAME OUT OF ICU AFTER SUFFERING FROM KIDNEY FAILURE!

HE CAME OUT OF ICU AFTER SUFFERING FROM KIDNEY FAILURE! Ms. Elizabeth Chilaga from Tabata, Dar es Salaam, Tanzania, testifies on the healing of her brother who was admitted to the ICU for two days due to kidney failure and liver infection. She testifies that, after receiving a voice message of prayer from Jesus servant as he was in the hospital, he experienced his healing and now he is totally healed. We thank God for his healing. Connect to collect this kind of complete healing in Jesus’ name! // ATOKA ICU BAADA YA KUUGUWA TATIZO LA KUFELI FIGO! Bi. Elizabeth Chilaga kutoka Tabata Dar es Salaam Tanzania anashuhudia juu ya uponyaji wa kaka yake aliyekuwa amelazwa ICU kwa siku mbili kutokana na tatizo la kufeli kwa figo na kuharibika kwa ini. Anashuhudia kwamba baada ya kupokea ujumbe wa sauti wa maombi kutoka kwa Mtumishi wa Yesu wakati alipokua hospitalini, alipokea uponyaji wake na sasa ni mzima kabisa. Tunamshukuru Mungu kwaajili ya uponyaji wake. Jiunganishe kupokea aina hii ya uponyaji kamili kwa jina la Yesu!

Ms. Elizabeth Chilaga

Dar Es Salaam Tanzania

Read Full Testimonies