Devotions


BE FOCUSED!


Devotion Date:2023-08-29


“We live in a world full of distractions, if you’re not focused, the devil can take you out of the assignment God gave to you. Focus is a key that can lead you to the golden gate of success.” Malachi Joseph, Jesus Servant KUWA NA MLENGO! Mathayo 5:29-30 "Tunaishi katika ulimwengu uliojaa vikengeusha-fikira, usipozingatia, shetani anaweza kukuondoa katika kazi ambayo Mungu amekupa. Kuwa na mlengo ni ufunguo unaoweza kukuongoza kwenye lango la dhahabu la mafanikio.” Malachi Joseph, Mtumishi wa Yesu